Artykuły i Projekty Szkolne

Na tej stronie znajdziecie wybrane projekty wyjazdów i inicjatyw naszych uczniów:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski współpracuje z gazetką szkolną „Byle do piątku” oraz na bieżąco uzupełnia informacje na stronie www. gimnazjum, na facebooku i szkolnej tablicy ogłoszeń.

W I. semestrze roku szkolnego 2015/16 zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:
– wybory do Samorządu Uczniowskiego
– losowanie „Szczęśliwego Numerka”
– Dzień Chłopaka;
– konkurs na najsympatyczniejszego gimnazjalistę
– pomoc w organizacji dyskoteki otrzęsinowej
– pomoc w przygotowaniu bukietów z liści (Dzień Edukacji Narodowej)
– przygotowanie kokard (Narodowy Dzień Niepodległości)
– Halloween
– akcja „Znicz”
– akcja „Góra Grosza”
– pomoc przy organizacji dyskoteki andrzejkowej
– obchody Dni Patrona (oglądanie filmów Andrzeja Wajdy przez każdą klasę według ustalonego harmonogramu)
– apel z okazji Dni Patrona
– Mikołajki
– zorganizowanie Międzyklasowego Konkursu Bożonarodzeniowego na najładniejszą dekorację świąteczną (ozdobę choinkową, stroik, szopkę)
– akcja „Szlachetna Paczka”
– udział uczniów z SU w organizacji Jasełek
– wigilie klasowe; świąteczne dekorowanie klas
– Koncert Kolęd
– udział uczniów z SU w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
– początek zbiórki plastikowych nakrętek

Projekt Comenius

W dniach 18-23 maja 4 uczennice gimnazjum brały udział w czwartym spotkaniu w ramach projektu Water for Life w partnerskiej Nakkilan Lukio w Finlandii.

Uczniowie zostali wyłonieni na podstawie regulaminu udziału w mobilności zagranicznej. Wybrane uczennice najlepiej wywiązały się z zadania jakim było przygotowanie ankiety pt. Water consumption oraz spełniają pozostałe kryteria wyboru uczestników mobilności zagranicznych.

Uczniowie przed wyjazdem wspólnie przygotowali prezentację wyników ankiety przeprowadzonej w naszej szkole, dotyczącej zużycia wody w codziennym życiu a także prezentację na temat badania jakości wody w Warcie. Przygotowane prezentacje przedstawiliśmy uczestnikom z pozostałych krajów uczestniczących w projekcie.

Pierwszego dnia uczennice reprezentujące naszą szkołę miały okazję wziąć udział w lekcjach z uczniami fińskimi, u których zamieszkały na te kilka dni, opowiadały też o naszym kraju i szkole. We wtorek wszyscy uczniowie wspólnie przeprowadzili badania wody w pobliskiej rzece a także byliśmy w studio filmowym Villila w Nakkili oraz w Pori. Kolejnego dnia udaliśmy się na wycieczkę wzdłuż rzeki Kokemanjoki, na której znajduje się wiele elektrowni wodnych. W Tampere, mieście znajdującym się pomiędzy dwoma jeziorami połączonymi kanałem Tammerkoski z wodospadami, uczniowie brali udział w konkursie na najlepsze zdjęcie. Pierwsze miejsce zajęła nasza uczennica Julia Cymer.

Kolejne spotkanie projektowe wszystkich krajów uczestniczących w projekcie odbędzie się w naszej szkole w dniach 3-7 listopada. Wcześniej, 16 czerwca przyjadą do nas uczniowie z Hiszpanii w ramach dodatkowej dwustronnej wymiany a następne spotkania odbędą się we Włoszech oraz w Hiszpanii.
A oto kolejne zadania:
1. Projekt Water and wealth in our country – prezentacja Power Point (wrzesień)
2. Wystawa i konkurs zdjęć Water and natural disasters (wrzesień)
3. Projekt Water and energy – prezentacja Power Point (październik)

Projekt Water for Life

W spotkaniu brali udział uczniowie i nauczyciele z siedmiu szkół realizujących projekt Water for Life. Uczniowie zostali wyłonieni na podstawie regulaminu udziału w mobilności zagranicznej. Wybrani uczniowie byli zwycięzcami konkursu na opowiadanie lub legendę pt. Water for Life oraz spełniali pozostałe kryteria wyboru uczestników mobilności zagranicznych.
Uczniowie przed wyjazdem wspólnie przygotowali prezentację opowiadania napisanego przez Jolę Wraz, którą przedstawili uczestnikom z pozostałych krajów uczestniczących w projekcie.

We wtorek odbył się konkurs na najciekawsze opowiadanie, nasi uczniowie przegrali tylko jednym punktem z Rumunią, która zajęła pierwsze miejsce. Zwycięskie opowiadanie zostanie opublikowane na stronie etwinning projektu oraz przetłumaczone na wszystkie 7 języków. W środę zwiedzaliśmy wytwórnię wody mineralnej w Evian nad jeziorem genewskim. Braliśmy także udział w wycieczce do Annecy leżącego nad jeziorem o tej samej nazwie, gdzie przewodniczka opowiadała nam o ochronie jeziora. Lac d’Annecy jest najczystszym jeziorem w Europie.
Ostatniego dnia uczniowie w grupach rysowali komiksy na podstawie przygotowanych wcześniej legend związanych z wodą. Dzięki temu wszyscy mogli poznać legendy z pozostałych krajów.

Wyjazd szkolny CAMPULUNG

W dniach 20-24 stycznia b.r. 2 uczniów naszego gimnazjum Bartosz T i Bartosz M wraz z 2 opiekunkami brało udział w drugiej wizycie w ramach projektu Water for Life w partnerskiej szkole Colegiul Tehnic w Campulung w Rumunii.

Było to drugie spotkanie uczniów ze wszystkich szkół uczestniczących w projekcie z siedmiu krajów. Uczniowie zostali wyłonieni na podstawie regulaminu udziału w mobilności zagranicznej.
Wybrani uczniowie byli zwycięzcami konkursu na logo projektu oraz spełniali pozostałe kryteria wyboru uczestników mobilności zagranicznych. Uczniowie przed wyjazdem wspólnie przygotowali prezentację PowerPoint „Water Expressions” , którą pokazali podczas wizyty uczniom z Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Włoch.
A oto przygotowana przez nich prezentacja: Mieli także okazję zobaczyć prezentacje pozostałych uczestników. Przygotowane prezentacje ilustrowały wyrażenia, przysłowia i idiomy związane z wodą we wszystkich siedmiu językach oraz po angielsku. Podczas spotkania uczniowie porównywali wyrażenia funkcjonujące w różnych językach a następnie na ich podstawie przygotowali grę, w którą ostatniego dnia wspólnie zagrali. Program obejmował także zajęcia integracyjne dla wszystkich uczniów oraz zwiedzanie szkoły goszczącej. Pierwszego dnia zostaliśmy oficjalnie powitani przez dyrektorkę szkoły. Ogłoszone zostały wyniki konkursu na logo projektu, po podliczeniu wszystkich punktów zwyciężyło logo zaproponowane przez szkołę z Rumunii. Gratulujemy!

Od 1 sierpnia 2013 nasza szkoła realizuje Wielostronny Partnerski Projekt Szkół programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius (więcej informacji na www.comenius.org.pl).

Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów Unii Europejskiej, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i nauczyciele.
Tytuł naszego projektu to „Water for life”, kraje uczestniczące to: Hiszpania (Albal), Rumunia (Campulung), Niemcy (Dormagen), Finlandia (Nakkila), Włochy (Rzym), Francja (Saint Julien En Genevois) i Polska (Rudniki). Pierwsze spotkanie wszystkich szkół partnerskich odbędzie się w terminie 14-18 października 2013 w Niemczech. Kolejne spotkania będą się odbywały do maja 2015 roku, we wrześniu 2014 będziemy gościć uczniów i nauczycieli z wszystkich sześciu szkół u nas w Rudnikach. W pierwszym spotkaniu weźmie udział po trzech uczniów z każdej szkoły.

Aby wziąć udział w wyjeździe trzeba przygotować prezentację naszej szkoły, gminy i kraju w języku angielskim. Prezentacje należy oddać nauczycielom języka angielskiego . Wybrane zostaną trzy osoby, które najlepiej wykonają zadanie a następnie zaprezentują naszą szkołę i kraj podczas spotkania w Niemczech. Przygotowane prezentacje zostaną także zamieszczone na stronie etwinning naszego projektu.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można u w/w nauczycieli.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Warunki udziału w mobilności zagranicznej i kryteria wyboru uczestników.
1. Zaangażowanie uczniów w działania projektowe (liczba wykonanych zadań, jakość ich wykonania i czasochłonność).
2. Terminowość wykonania prac.
3. Udział w konkursach.
4. Frekwencja na spotkaniach.
5. Ocena z zachowania.
6. Znajomość języka angielskiego.
7. Gotowość przyjęcia uczniów ze szkół partnerskich u siebie w domu.
8. W przypadku dużej ilości chętnych spełniających kryteria przyjmujemy zasadę losowania.

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”

11 listopada 1918 roku to data zakończenia I wojny światowej, a dla nas Polaków to dzień odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli rozbiorowej.
W obecnym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Z tej okazji w całym kraju złożono kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili życie za Ojczyznę. My również w imieniu całej społeczności szkolnej zapaliliśmy znicz pod pomnikiem poległych.
Wiele pokoleń Polaków przyczyniło się do tego, że żyjemy dziś w wolnym kraju, chodzimy do polskiej szkoły i realizujemy własne marzenia.
W ramach obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się uroczysty apel. W tym dniu uczniowie przyszli ubrani w strój galowy, wszyscy mieli przypięte kotyliony i w radosnym nastroju przeżywali uroczystość.
W drugiej części apelu odbył się międzyklasowy konkurs na najpiękniej wykonaną pieśń patriotyczną. Wszystkie klasy z dużym zaangażowaniem wyśpiewały pieśni, które oceniło Jury złożone z naszych nauczycieli.
Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy za udział w międzyszkolnych konkursach o treści patriotycznej – na najładniej wykonaną gazetkę klasową oraz za wykonanie pieśni patriotycznej. Rozdano też dyplomy za udział w konkursie „Polonia Restituta”.
Tego dnia poczuliśmy, że żyjemy w wolnym kraju i prawdziwe są słowa pieśni: „Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą”.
Dziękujemy za przygotowanie obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole wszystkim uczniom oraz nauczycielom: p.Z.Jarząbek, p.M.Bejm, p.J.Marchewce, p.R.Belce, p.B.Szyszce oraz wychowawcom klas.

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole

„Wolność kocham i rozumiem.
Wolności oddać nie umiem”

Rok 2018 jest bardzo ważny dla naszej Ojczyzny. W tym roku bowiem świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada 1918 roku nasz kraj po 123 latach zaborów znów pojawił się na mapach Europy i świata. Dziś, ciesząc się, że możemy uczyć się w wolnej Polsce, pamiętamy o tych, którzy przelali krew za Ojczyznę, radujemy się z tego, że jesteśmy wolni.
A oto przedsięwzięcia, w których wzięliśmy udział, aby uczcić 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę:
1) wysłuchaliśmy koncertu pt. „W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”,
2) obejrzeliśmy wystawę fotografii Andrzeja Wiktora zatytułowaną „Droga ku wolności”,
3) odsłoniliśmy płytę kamienną z napisem „W 100- lecie odzyskania niepodległości”,
4) posadziliśmy klon, który ma być symbolem pokoleń uczących się w naszej szkole na chlubę wolnej i niepodległej ojczyzny,
5) udekorowaliśmy szkołę,
6) zorganizowaliśmy konkurs międzyklasowy „Gazetka ścienna upamiętniająca 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”,
7) zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs Historyczny „100-lecie odzyskania niepodległości”,
8) wykonaliśmy biało-czerwone kotyliony,
9) wykonaliśmy portfolia „Moja Ojczyzna”,
10) wzięliśmy udział w konkursie pieśni patriotycznej,
11) zapoznaliśmy się z naszą epopeją narodową „Pan Tadeusz”- obejrzeliśmy dwa przedstawienia teatralne,
12)wzięliśmy udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”, podczas której śpiewaliśmy hymn narodowym,
13) zorganizowaliśmy w szkole uroczysty apel,
14) wystąpiliśmy w GOSi R w Rudnikach z inscenizacja „W 100-lecie odzyskania niepodległości”,
15) uczestniczyliśmy w mszy św. za Ojczyznę,
16)wzięliśmy udział w Rudnickim Biegu dla Niepodległej- 100 km na 100-lecie odzyskania niepodległości.

Jubileusz 60-lecia szkoły

06.10.2018r. w piękne sobotnie popołudnie w naszej szkole odbyła się niecodzienna uroczystość- Jubileusz 60-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach mieszczącej się przy ulicy Wieluńskiej. Przybyło na nią mnóstwo zacnych gości: m.in. pan wójt Gminy Rudniki- Andrzej Pyziak, starosta oleski – pan Stanisław Belka, marszałek województwa opolskiego – pan Andrzej Buła, starszy wizytator Opolskiego Kuratorium Oświaty – pani Gabriela Kobaka, pomysłodawca Kina za Rogiem – pan Grzegorz Molewski wraz z małżonką, dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej – pani Elżbieta Ciszkiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – pani Janina Pawlaczyk, radni i pracownicy Urzędu Gminy w Rudnikach, dyrektorzy ościennych szkół, przedstawiciele instytucji i placówek współpracujących z naszą szkołą, sponsorzy i przyjaciele placówki, nauczyciele- emeryci, absolwenci i rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 mszą św., którą w kościele pw. św. Mikołaja odprawił długoletni rudnicki proboszcz i katecheta- ks. Krzysztof Błaszkiewicz. Po mszy przy akompaniamencie orkiestry dętej uczestnicy jubileuszu przeszli na plac przed szkołą. Tu byliśmy świadkami odsłonięcia przez wójta Gminy Rudniki tablicy upamiętniającej 60-lecie powstania szkoły oraz 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnie starosta oleski wraz z marszałkiem województwa opolskiego posadzili drzewo jubileuszowe- symbol pokoleń uczących się w naszej szkole na chlubę wolnej i niepodległej Ojczyzny. Po przyjściu do budynku pan dyrektor Andrzej Krzak powitał gorąco wszystkich przybyłych gości. Następnie poprosił pana Grzegorza Molewskiego – animatora kina, twórcę telewizji Kino Polska, aby wraz z panem Andrzejem Pyziakiem i przewodniczącym samorządu szkolnego- Kacprem Kanickim dokonali uroczystego otwarcia Sali Patrona, w której znajduje się bogata kolekcja pamiątek po wielkim reżyserze. Gdy przecinana była wstęga, jedna delegacja udała się na cmentarz, by tam złożyć symboliczną wiązankę kwiatów dla nieżyjących już nauczycieli, pracowników i absolwentów szkoły, druga pod pomnik bohaterów II wojny światowej. Po otwarciu Sali Patrona pan Grzegorz Molewski zabrał głos. Chwalił naszą piękną szkołę, wspominał swego przyjaciela- pana Andrzeja Wajdę oraz podarował nam wspaniały prezent od pani Krystyny Zachwatowicz- kolekcję wszystkich filmów naszego Patrona. Dostaliśmy także od pana Molewskiego unikatowy pakiet pięciu filmów, który w tym kształcie wydany został tylko w trzech egzemplarzach. Jeden otrzymał Barack Obama, drugi Bronisław Komorowski, a trzeci otrzymaliśmy my. Po wystąpieniu pana Grzegorza przyszedł czas na odczytanie listu od żony Andrzeja Wajdy. Pani Krystyna przekazała z okazji jubileuszu najserdeczniejsze życzenia dla całego zespołu pedagogicznego, dla wszystkich uczniów i dla całej społeczności Rudnik. Następnie głos zabrał pan marszałek Andrzej Buła, a po nim przemówienie wygłosił dyrektor PSP w Rudnikach. Pan Krzak w swoim wystąpieniu porównał dawną szkolę dawną do współczesnej. Wysnuł konkluzję, że choć tak wiele się zmieniło na przestrzeni 60 lat, priorytety zostały te same: wykształcenie młodych ludzi na światłych i odpowiedzialnych Polaków, którzy idąc z postępem czasu, kultywują tradycję, szanują ludzi, kierują się wartościami moralnymi. Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów. Podczas jej trwania usłyszeliśmy wiersze i piosenki o szkole, nauczycielach, pierwszych miłościach i o ojczyźnie. Kolejnym etapem wieczoru jubileuszowego było obejrzenie prezentacji o historii szkoły. Poprzedziła ją prelekcja pana Jarosława Marchewki. Historyk opowiedział o szkolnictwie w Rudnikach od XV wieku do teraz oraz zachęcał do kupna książki zatytułowanej „Rudnicka jubilatka”, która została wydana z okazji jubileuszu. Po prezentacji przemówienia wygłosiły kolejne osoby: pan wójt, starosta oleski oraz pani dyrektor BOOS- u.
Kończąc oficjalną część, pan dyrektor Andrzej Krzak podziękował wszystkim, którzy przybyli na uroczystość oraz tym, bez których niemożliwe byłoby zorganizowanie jubileuszu. Szczególne podziękowania skierował do Rady Rodziców, która z zapałem angażuje się we wszystkie przedsięwzięcia szkoły. Zaprosił również gości do zwiedzenia szkoły oraz na poczęstunek.
Jubileusz 60-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach był uroczystością bardzo udaną. Absolwenci z łezką w oku wspominali swoje dzieciństwo, nauczycieli i kolegów, z zachwytem spoglądali na piękną i nowoczesną szkołę, w której uczniowie mogą poszerzać swoje horyzonty, rozwijać pasje, odkrywać zdolności.

Szkolny Przegląd Teatralny

9 maja 2016 r. w naszej szkole odbył się przegląd teatralny. Każda klasa wystawiła wybraną przez siebie sztukę. Tematyka ich była bardzo różnorodna, począwszy od bajek, a skończywszy na fragmentach musicalu. Rywalizację wygrała klasa IIIc, która przedstawiła baśń o Śpiącej Królewnie. Najlepszą aktorką została Wiktoria Surowa z klasy IIIa, która wcieliła się w rolę Macochy w „Kopciuszku”, zaś najlepszym aktorem okrzyknięto Jakuba Świątka z klasy Ib. Klasa IIIa wygrała konkurs na najlepszy plakat promujący sztukę.W jury zasiadły panie: Alina Bienias – pracownik Biblioteki Publicznej w Rudnikach oraz nauczycielki gimnazjum – Agnieszka Pietrzak i Agata Nowak-Zawada.
Każdy uczeń podczas przeglądu otrzymał folder informacyjny z zamieszczonym repertuarem, znanymi cytatami o teatrze oraz pojęciami związanymi z tematem. Przed konkursem szkolna grupa teatralna „Kurtyna” wystawiła premierowe przedstawienie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.
Impreza okazała się bardzo udana, uczniowie wykazali się kreatywnością i wielkim zaangażowaniem. Przedsięwzięcie pomogło odkryć nowe aktorskie talenty i przyczyniło się do integracji klas. Nad całością imprezy czuwali pani Anna Kokot, pani Maria Bejm, pani Katarzyna Leszczyńska-Niedrygoś oraz pan Bogdan Szyszka.

ŚWIATOWY DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

Dnia 7 kwietnia w ramach realizacji projektu edukacyjnego „ Zdrowi dziś – zdrowsi jutro”, zorganizowano w naszej szkole obchody Światowego Dnia Promocji Zdrowia. Uczniowie wzięli udział w konkursach promujących zdrowy styl życia: konkurs na plakat oraz rzeźbę owocowo – warzywną.
Nasi gimnazjaliści, jak zawsze, wykazali się dużą kreatywnością przygotowując prace konkursowe.
W kategorii rzeźba na podium znalazły się dzieła następujących klas:
I miejsce – klasa I B( nagroda finansowa w kwocie 150 zł)
II miejsce –klasa I C( nagroda finansowa w kwocie 100 zł)
III miejsce – klasa II B ( nagroda finansowa w kwocie 50 zł)
Nagrody finansowe dla wszystkich zwycięskich klas zostały ufundowane z funduszu Rady Rodziców, której składamy ogromne podziękowania.
W kategorii plakat promujący zdrowy styl życia na podium znalazły się prace następujących klas:
I miejsce – klasa II A
II miejsce – klasa IIC
III miejsce – klasa I B
Z wszystkich prac konkursowych została wykonana wystawa.
W ciągu całego dnia wszyscy uczniowie mogli również oglądać prezentacje multimedialne nt. zdrowego stylu życia oraz zagrożeń dla zdrowia ( otyłość, anoreksja, bulimia, wpływ używek na zdrowie człowieka)wykonane przez uczniów klasy I A, II A, II B.