Artykuły

Projekt Comenius

W dniach 18-23 maja 4 uczennice gimnazjum brały udział w czwartym spotkaniu w ramach projektu Water for Life w partnerskiej Nakkilan Lukio w Finlandii.

Uczniowie zostali wyłonieni na podstawie regulaminu udziału w mobilności zagranicznej. Wybrane uczennice najlepiej wywiązały się z zadania jakim było przygotowanie ankiety pt. Water consumption oraz spełniają pozostałe kryteria wyboru uczestników mobilności zagranicznych.

Uczniowie przed wyjazdem wspólnie przygotowali prezentację wyników ankiety przeprowadzonej w naszej szkole, dotyczącej zużycia wody w codziennym życiu a także prezentację na temat badania jakości wody w Warcie. Przygotowane prezentacje przedstawiliśmy uczestnikom z pozostałych krajów uczestniczących w projekcie.

Pierwszego dnia uczennice reprezentujące naszą szkołę miały okazję wziąć udział w lekcjach z uczniami fińskimi, u których zamieszkały na te kilka dni, opowiadały też o naszym kraju i szkole. We wtorek wszyscy uczniowie wspólnie przeprowadzili badania wody w pobliskiej rzece a także byliśmy w studio filmowym Villila w Nakkili oraz w Pori. Kolejnego dnia udaliśmy się na wycieczkę wzdłuż rzeki Kokemanjoki, na której znajduje się wiele elektrowni wodnych. W Tampere, mieście znajdującym się pomiędzy dwoma jeziorami połączonymi kanałem Tammerkoski z wodospadami, uczniowie brali udział w konkursie na najlepsze zdjęcie. Pierwsze miejsce zajęła nasza uczennica Julia Cymer.

Kolejne spotkanie projektowe wszystkich krajów uczestniczących w projekcie odbędzie się w naszej szkole w dniach 3-7 listopada. Wcześniej, 16 czerwca przyjadą do nas uczniowie z Hiszpanii w ramach dodatkowej dwustronnej wymiany a następne spotkania odbędą się we Włoszech oraz w Hiszpanii.
A oto kolejne zadania:
1. Projekt Water and wealth in our country – prezentacja Power Point (wrzesień)
2. Wystawa i konkurs zdjęć Water and natural disasters (wrzesień)
3. Projekt Water and energy – prezentacja Power Point (październik)

Projekt Water for Life

W spotkaniu brali udział uczniowie i nauczyciele z siedmiu szkół realizujących projekt Water for Life. Uczniowie zostali wyłonieni na podstawie regulaminu udziału w mobilności zagranicznej. Wybrani uczniowie byli zwycięzcami konkursu na opowiadanie lub legendę pt. Water for Life oraz spełniali pozostałe kryteria wyboru uczestników mobilności zagranicznych.
Uczniowie przed wyjazdem wspólnie przygotowali prezentację opowiadania napisanego przez Jolę Wraz, którą przedstawili uczestnikom z pozostałych krajów uczestniczących w projekcie.

We wtorek odbył się konkurs na najciekawsze opowiadanie, nasi uczniowie przegrali tylko jednym punktem z Rumunią, która zajęła pierwsze miejsce. Zwycięskie opowiadanie zostanie opublikowane na stronie etwinning projektu oraz przetłumaczone na wszystkie 7 języków. W środę zwiedzaliśmy wytwórnię wody mineralnej w Evian nad jeziorem genewskim. Braliśmy także udział w wycieczce do Annecy leżącego nad jeziorem o tej samej nazwie, gdzie przewodniczka opowiadała nam o ochronie jeziora. Lac d’Annecy jest najczystszym jeziorem w Europie.
Ostatniego dnia uczniowie w grupach rysowali komiksy na podstawie przygotowanych wcześniej legend związanych z wodą. Dzięki temu wszyscy mogli poznać legendy z pozostałych krajów.

Wyjazd szkolny CAMPULUNG

W dniach 20-24 stycznia b.r. 2 uczniów naszego gimnazjum Bartosz T i Bartosz M wraz z 2 opiekunkami brało udział w drugiej wizycie w ramach projektu Water for Life w partnerskiej szkole Colegiul Tehnic w Campulung w Rumunii.

Było to drugie spotkanie uczniów ze wszystkich szkół uczestniczących w projekcie z siedmiu krajów. Uczniowie zostali wyłonieni na podstawie regulaminu udziału w mobilności zagranicznej.
Wybrani uczniowie byli zwycięzcami konkursu na logo projektu oraz spełniali pozostałe kryteria wyboru uczestników mobilności zagranicznych. Uczniowie przed wyjazdem wspólnie przygotowali prezentację PowerPoint „Water Expressions” , którą pokazali podczas wizyty uczniom z Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Włoch.
A oto przygotowana przez nich prezentacja: Mieli także okazję zobaczyć prezentacje pozostałych uczestników. Przygotowane prezentacje ilustrowały wyrażenia, przysłowia i idiomy związane z wodą we wszystkich siedmiu językach oraz po angielsku. Podczas spotkania uczniowie porównywali wyrażenia funkcjonujące w różnych językach a następnie na ich podstawie przygotowali grę, w którą ostatniego dnia wspólnie zagrali. Program obejmował także zajęcia integracyjne dla wszystkich uczniów oraz zwiedzanie szkoły goszczącej. Pierwszego dnia zostaliśmy oficjalnie powitani przez dyrektorkę szkoły. Ogłoszone zostały wyniki konkursu na logo projektu, po podliczeniu wszystkich punktów zwyciężyło logo zaproponowane przez szkołę z Rumunii. Gratulujemy!

Od 1 sierpnia 2013 nasza szkoła realizuje Wielostronny Partnerski Projekt Szkół programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius (więcej informacji na www.comenius.org.pl).

Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów Unii Europejskiej, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i nauczyciele.
Tytuł naszego projektu to „Water for life”, kraje uczestniczące to: Hiszpania (Albal), Rumunia (Campulung), Niemcy (Dormagen), Finlandia (Nakkila), Włochy (Rzym), Francja (Saint Julien En Genevois) i Polska (Rudniki). Pierwsze spotkanie wszystkich szkół partnerskich odbędzie się w terminie 14-18 października 2013 w Niemczech. Kolejne spotkania będą się odbywały do maja 2015 roku, we wrześniu 2014 będziemy gościć uczniów i nauczycieli z wszystkich sześciu szkół u nas w Rudnikach. W pierwszym spotkaniu weźmie udział po trzech uczniów z każdej szkoły.

Aby wziąć udział w wyjeździe trzeba przygotować prezentację naszej szkoły, gminy i kraju w języku angielskim. Prezentacje należy oddać nauczycielom języka angielskiego . Wybrane zostaną trzy osoby, które najlepiej wykonają zadanie a następnie zaprezentują naszą szkołę i kraj podczas spotkania w Niemczech. Przygotowane prezentacje zostaną także zamieszczone na stronie etwinning naszego projektu.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można u w/w nauczycieli.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Warunki udziału w mobilności zagranicznej i kryteria wyboru uczestników.
1. Zaangażowanie uczniów w działania projektowe (liczba wykonanych zadań, jakość ich wykonania i czasochłonność).
2. Terminowość wykonania prac.
3. Udział w konkursach.
4. Frekwencja na spotkaniach.
5. Ocena z zachowania.
6. Znajomość języka angielskiego.
7. Gotowość przyjęcia uczniów ze szkół partnerskich u siebie w domu.
8. W przypadku dużej ilości chętnych spełniających kryteria przyjmujemy zasadę losowania.