Projekt “DACHL-LANDER OHNE GEHEIMNISSE”
Dodane przez rbelka dnia Lipiec 10 2018 20:45:13
We wrześniu 2017r. został napisany, przedstawiony i zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora Szkoły roczny projekt ‘DACHL-LANDER OHNE GEHEIMNISSE” (Kraje niemieckojęzyczne bez tajemnic).
Głównym celem projektu było wyłonienie najlepszego, spośród 28, uczestnika konkursu.
Poszczególne etapy miały na celu rozbudzanie zainteresowań kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego i dotyczyły wiedzy na temat Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Księstwa Liechtenstein. Obejmowały zagadnienia dotyczące historii, geografii, nauki, kultury, życia społecznego i politycznego tych krajów .
Od listopada 2017r. do czerwca 2018r. zostały zrealizowane następujące działania. Były to:
1. Konkurs Wiedzy o Niemczech
3. Konkurs Wiedzy o Księstwie Liechtenstein
4. Konkurs Wiedzy o Szwajcarii
5. Prezentacje na temat wylosowanego miasta niemieckiego
Po całorocznych zmaganiach udało się wyłonić najlepszych uczestników konkursu:
1 miejsce – Joanna Patyk (IIIb)
2 miejsce – Zuzanna Plewa (IIIc)
3 miejsce – Emilia Łęgosz (IIIb)

W/w uczennice zostały nagrodzone dyplomami oraz upominkami książkowymi ufundowanymi przez Radę Rodziców.


Rozszerzona zawartość newsa