Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa!
Dodane przez rbelka dnia Czerwiec 29 2019 22:00:54
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3”.
– projekt realizowany w naszej szkole.


W minionym roku szkolnym realizowaliśmy w/w projekt, zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2015r. na lata 2016-2020. W ciągu pięciu lat każda szkoła mogła tylko raz otrzymać wsparcie finansowe dla biblioteki i jego wysokość była zależna od liczby uczniów. Najwyższą kwotę mogły otrzymać szkoły powyżej 170 uczniów - 12000 zł z programu plus 3000 zł od organu prowadzącego. W sumie nasza szkoła otrzymała na zakup książek do biblioteki 15000 zł.
Zgodnie z wymogami projektu zrealizowany zostały kolejne działania:
- Szkolne Wybory Książek („Poczta Książkowych Życzeń”),
- przygotowanie listy książek do zakupu,
- opiniowanie listy proponowanych zakupów książkowych przez Samorząd Szkolny, Radę Rodziców i Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudnikach,
- zakup książek: do końca grudnia 2018r. zostały zakupione książki ( w sumie 1040 egz. ),
- w czasie całego roku szkolnego realizowano klasowe i szkolne projekty czytelnicze, z wykorzystaniem zakupionych książek,
- sporządzenie sprawozdania z realizacji Projektu do organu prowadzącego (do 15 stycznia)
W ciągu roku szkolnego zrealizowano projekty:
 klasowe:
Klasa I : „Poznajemy Pippi Langstrump”
• Klasa II: „Światowy Dzień Pluszowego Misia”
• Klasa IV: „Mój pechowy Dzień”
• Klasa V : „Śladami Stasia i Nel” i „Moja Ojczyzna”
• Klasa VI : „Sukcesy sportowców polskich na olimpiadach. W stulecie niepodległości Polski”
• Klasa VII : „Czytamy najmłodszym”
• Klasa VIII : „Literatura bogactwem słownictwa” i „Jana Marcin Szancer – zapomniany artysta. W 45. rocznicę śmierci”
• Klasa IIIa gimazjum: „Śladami Alka, Rudego i Zośki”
• Klasa IIIb gimnazjum : „Jan Marcin Szancer – czarodziej ilustracji”
• IIIc gimnazjum : „Ważny jest człowiek. Opowieść o Irenie Sendlerowej”

 szkolne:
 „Czytelnik Roku” - całoroczny konkurs czytelniczy
 „Jan Marcin Szancer – mistrz dziecięcej wyobraźni. W 45.rocznicę śmierci” – wystawa w bibliotece szkolnej będąca wynikiem współpracy, jako projekt międzybiblioteczny naszej biblioteki szkolnej, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu oraz GBP w Rudnikach - filia w Jaworznie
W/w projekty zrealizowano poprzez różne formy: prezentacje komputerowe, portfolia, czytanie, mini-przedstawienia, wystawy, wycieczki, stworzenie książki. Wszystkie materialne formy projektów oraz ich opisy zostały złożone w bibliotece szkolnej i będą prezentowane w przyszłości w formie wystaw.


Rozszerzona zawartość newsa