Konkurs Matematyczno - Fizyczny!
Dodane przez rbelka dnia Maj 28 2019 23:43:58

Międzyszkolny Turniej Matematyczno - Fizyczny
pod hasłem:
Słyszałem i zapomniałem, widziałem i zapamiętałem, zrobiłem i zrozumiałem.
(Konfucjusz)


Zapraszamy młodzież klas siódmych i ósmych szkół podstawowych Gminy Rudniki do wzięcia udziału w organizowanym przez nas Turnieju Matematyczno - Fizycznym. Turniej ma charakter interdyscyplinarny, jego celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyczno - przyrodniczych wśród uczniów i aktywizacja środowiska nauczycieli na rzecz pracy z młodzieżą. Mamy ogromną nadzieję, że udział w nim będzie ciekawą propozycją dla tych, którzy są zainteresowani informacjami o naszej planecie, świecie przyrody i zdobyczach myśli ludzkiej i lubią rywalizować, wykazując się umiejętnościami logicznego i kreatywnego myślenia.

Każdą szkołę reprezentują zespoły uczniów klas siódmych i ósmych (trzyosobowy zespół uczniów klasy siódmej i dwuosobowy zespół uczniów klasy ósmej).


ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KONKURSU


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach
12 czerwca 2019r. godz. 9.00


1. Przedmiotem konkursu dla uczniów klas ósmych jest:
• przygotowanie propozycji ciekawego doświadczenia fizycznego lub chemicznego, które należy samodzielnie przeprowadzić, przygotować jego opis (zawierający tytuł, wykorzystane materiały, krótką charakterystykę);
• doświadczenie powinno zawierać jakiś własny pomysł, pokazujący inwencję twórczą uczestnika. Wskazane jest by uczestnik konkursu konsultował się podczas przygotowań ze swoim nauczycielem przedmiotów przyrodniczych;
• każdy uczestnik zgłasza propozycję jednego doświadczenia;
• ocenie podlega poziom merytoryczny oraz sposób prezentacji doświadczenia. Przy wyłanianiu zwycięzcy komisja będzie brała pod uwagę:
- pomysłowość,
- sposób prezentacji doświadczenia,
- walory edukacyjne doświadczenia,
- poprawność merytoryczną wyjaśnienia zjawiska.
2. Przedmiotem konkursu dla uczniów klas siódmych jest:
• udzielanie właściwych odpowiedzi do zadań zamkniętych o charakterze łamigłówek matematycznych wyświetlanych na projektorze;
• rozwiązywaniu rebusów matematycznych;
• rozwiązywaniu krzyżówek matematycznych;
• konkurs skojarzenia.
3. Na turniej uczniowie przyjeżdżają pod opieką nauczyciela.
4.Nauczyciel - opiekun zespołu nie bierze udziału w rozwiązywaniu zadań konkursowych.
5. Wszyscy uczestnicy dostaną drobne upominki, a najlepszy zespół puchar.
Imprezie towarzyszyć będzie pokaz doświadczeń fizycznych przygotowanych przez uczniów - współorganizatorów spotkania.
6. Przewidywany czas zakończenia turnieju - godz.14.00


Rozszerzona zawartość newsa