Nowy Statut oraz plan lekcji
Dodane przez rbelka dnia Luty 08 2018 01:30:07

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowym Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach oraz z nowym planem zajęć.
Oba dokumenty znajdują się w zakładce Vademecum.
Rozszerzona zawartość newsa